آموزش ساده تاریخ معاصر

 این مجموعه آموزشی به تدریس درس به درس تاریخ معاصر ایران ،پایه یازدهم دوره دوم متوسطه ، به همراه پاسخ پرسش های هر درس که شامل بیست و پنج درس می باشد ، پرداخته ،که ۱۲ الی ۱۳ درس آن در ترم اول و ما بقی آن در ترم دوم تدریس می گردد،امید است که مفید واقع شود .

درس اوّل

حکومت قاجار از آقا محمّدخان تا محمّدشاه
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس دوم

دوران ناصرالدین شاه
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس سوم

زمینه های نهضت مشروطه
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس چهارم

آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزی نهضت مشروطه
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس پنجم

مشروطه در دروه محمّدعلی شاه
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس ششم

دورۀ دوم مشروطه (۱۲۸۸-۱۲۹۳ ش)
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس هفتم

کودتای ۱۲۹۹
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس هشتم

رضا خان ؛ تثبیت قدرت
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس نهم

ویژگی های حکومت رضاشاه
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس دهم

سقوط رضا شاه
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس یازدهم

اشغال ایران توّسط متّفقین و آثار آن
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس دوازدهم

نهضت ملّی شدن صنعت نفت
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس سیزدهم

زمینه های کودتای ۲۸ مرداد
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس چهاردهم

کودتای بیست و هشتم مرداد
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس پانزدهم

ربع قرن سیطرۀ آمریکا بر ایران
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس شانزدهم

زمینه ها و هدف های اصلاحات آمریکایی در ایران
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس هفدهم

پیدایش نهضت روحانیت و اوج گیری بیداری اسلامی
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس هجدهم

قیام پانزدهم خرداد
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس نوزدهم

تحولات ایران پس از تبعید امام خمینی
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس بیستم

ایران در مسیر انقلاب اسلامی
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس بیست و یکم

پیروزی انقلاب اسلامی
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس بیست و دوم

دولت موقت مهندس مهدی بازرگان
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس بیست و سوم

اولین دورۀ ریاست جمهوری
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس بیست و چهارم

جنگ تحمیلی رژیم بعثی حاکم بر عراق علیه ایران
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس بیست و پنجم

آرمانها و دستاوردهای انقلاب اسلامی
دانلود پاسخ پرسش های درس